בדיקת אפשרות לקיים בהרצליה

Project:מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

מיקי גורנשטיין  מנהל מחלקת הספורט  09-9705117  09-9705250  Mickeyg@herzliya.muni.il  

בהמשך למרוץ הנשים שמתקיים שם יום לפני כן
http://shvoong.co.il/he-IL/166/15128/