קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 9 שבועותsnuki
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 20 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםצוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 6 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 40 שבועות
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםמכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #