קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםמכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature16 שנים 8 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה15 שנים 21 שבועותsnuki
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature15 שנים 23 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 35 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמיקלול אלינהפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועות
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #