קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 45 שבועותsnuki
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 4 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
ניהול מתנדביםצוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 42 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועות
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
ניהול מתנדביםמכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועותsnuki
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #