2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת

נוכחים:
שרה אורן
ניצן אביב
בן ציון סליוז
ברוך אורן

1. הוצגו הדוחות הכספיים לסיכום שנת 2009 וכן הדוחות המילוליים לסיכום שנת 2009.
2. ועדת הביקורת ביקשה הבהרות לגבי נושא תמיכות ממוסדות ממשלתיים וקרנות לשנת 2009 ולשנת 2010. הנושא נסקר ע"י הגזבר.
3. הועלתה הצעה להעלות לדיון בועד המנהל של העמותה: אסטרטגיה של גיוס כספים מחוץ למדינת ישראל.
4. ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים לסיכום שנת 2009.

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט