קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהשאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת 2010פתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 15 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםדו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature11 שנים 38 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה13 שנים 40 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #