קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםקטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה8 שנים 21 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 2 ימים
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועות
מה קורה? הדרכהרישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה13 שנים 51 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 42 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועות
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועות
שלב תוכן #