קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 2 ימים
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהשידור חי מהאירועפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותeran
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
מה קורה? הדרכהשווק קורס וידאופתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature11 שנים 14 שעות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהרשימת נואמים לפי סדר עדיפותפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug12 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלרישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 38 שבועות
מה קורה? הדרכהרישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012רישוי עסקיםפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועותברוך אורן
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה13 שנים 45 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)רוכשים משנה שעברהפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה8 שנים 35 שבועותישי רוטמן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #