קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
עדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 18 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 12 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה12 שנים 29 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה14 שנים 40 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug13 שנים 10 שבועותברוך אורן
חול המועד פסחפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature10 שנים 19 שבועותברוך אורן
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה14 שנים 35 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #