קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature11 שנים 51 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים יום אחדברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 35 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 18 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועותברוך אורן
סגירת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותslioz
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 13 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה14 שנים 11 שבועותslioz
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport9 שנים 12 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 13 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #