קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועותברוך אורן
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 20 שבועותברוך אורן
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 22 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 6 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועות
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועותברוך אורן
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #