קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 27 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 28 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 28 שבועותברוך אורן
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 29 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 31 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועותדנה פוחיל
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 32 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #