אשדוד

מפגש תכנון באשדוד 14-08-13

פרוטוקול ישיבה אשדוד
משתתפים: קרן, אנדי, יוסי, אסף
תחילת מפגש: 20:30

מפגש תכנון באשדוד - תכנון מצעד הגאווה 2013 - 15.03.13

מפגש באשדוד
תאריך: 15.03.2013
שעת פתיחה: 15:45
משתתפים: גיינה, דני, קרן, שביט, עמרי, נויה, אסף

מפגש תכנון באשדוד - תכנון מצעד הגאווה 2013 - 08.03.13

פגישת תכנון אשדוד 08.03.13
תחילת ישיבה 13:27

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה שמינית (אשדוד)

פרוטוקול ישיבת מצעד גאווה אשדוד.
נוכחים: גאי, דוד, ורוניקה, אנדריי, אסף, נויה, יעקב, שביט
תחילת המפגש: 20:30.

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה שישית (אשדוד)

פגישה ראשונה באשדוד

25.01.13 11:15
משתתפים: ליז, נויה, פיל, יוסי, אסף, אלמוג.

נושא ראשון – מצעד.

שלב תוכן