פעילות

מפגש תכנון באשדוד 14-08-13

פרוטוקול ישיבה אשדוד
משתתפים: קרן, אנדי, יוסי, אסף
תחילת מפגש: 20:30

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה שישית (אשדוד)

פגישה ראשונה באשדוד

25.01.13 11:15
משתתפים: ליז, נויה, פיל, יוסי, אסף, אלמוג.

נושא ראשון – מצעד.

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה חמישית (חדרה)

המפגש השלישי בחדרה.
תחילת מפגש: 23.01.13, 20:25
נוכחים: אביאל, אסף.

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה רביעית (חדרה)

מפגש שני בחדרה.
משתתפים: אביאל, אביחי, מיכל, אסף
תאריך: 18.01.2013 - תחילת ישיבה: 11:24. סיום ישיבה: 14:04

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה שלישית (חדרה)

מפגש תכנון שלישי – חדרה
משתתפים: רוי, אסף, יבגני, מיכל, אביאל, ברוך, י

שלב תוכן