קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature9 שנים 2 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature15 שנים 18 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
תחזוקת אתרשדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature13 שנים 4 ימים
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport13 שנים 34 שבועות
תחזוקת אתרעדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport15 שנים 13 שבועות
תחזוקת אתרמערכת ימי הולדתפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature12 שנים 24 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועותמייקי
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה12 שנים 2 שבועותיוני א
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 29 שבועותsnuki
שלב תוכן #