קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature16 שנים שבוע אחד
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה12 שנים 34 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתרשדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature15 שנים 41 שבועות
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport14 שנים 16 שבועות
תחזוקת אתרעדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport15 שנים 48 שבועות
תחזוקת אתרמערכת ימי הולדתפתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature13 שנים 7 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature12 שנים 26 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועותמייקי
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה12 שנים 37 שבועותיוני א
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה15 שנים 12 שבועותsnuki
שלב תוכן #