קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתרחיבור המקל לאתר הראשיפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug10 שנים 12 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug14 שנים 5 שבועות
תחזוקת אתרתזכורות קופצותפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרהוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
תחזוקת אתרדחיפויות 1-5 באתרפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרתוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature14 שנים 33 שבועות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature12 שנים 39 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature8 שנים 24 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature14 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועותיוני א
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature11 שנים 47 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועותמייקי
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #