קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהתקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהמפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה13 שנים 14 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרההקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהתכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה14 שנים שבוע אחדwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה13 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקהפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהקבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההחזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #