קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהתכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה14 שנים 28 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה14 שנים 23 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקהפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהקבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההחזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה13 שנים 42 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהמפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #