קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקהפתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהקבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההחזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature10 שנים 12 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה11 שנים 44 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהמפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרההקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
שלב תוכן #