קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 21 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 29 שבועות
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 29 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 42 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 44 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #