קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתרחיבור המקל לאתר הראשיפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועות
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug12 שנים 9 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug16 שנים 3 שבועות
תחזוקת אתרתזכורות קופצותפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרהוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature16 שנים 33 שבועות
תחזוקת אתרדחיפויות 1-5 באתרפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרתוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature16 שנים 31 שבועות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature16 שנים 19 שבועות
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature10 שנים 22 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature16 שנים 38 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועותיוני א
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature13 שנים 44 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותמייקי
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #