קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
תחזוקת אתרמערכת ימי הולדתפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 49 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים ממשלתיהקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
פיתוח פעילות באשדודמחקר שטח אשדוד (מול ארגונים פתוחnormalbug14 שנים 47 שבועות
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודהגדרת תפקידהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #