קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
אירועי הגאווה 2009מצעד בתל אביב - ציודפתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)שיתוף ארגוניםפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 32 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 37 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועותברוך אורן
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקר walk with prideפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12פרסומות של שישה ביומןפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחדברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12מסקנות מהיומןפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחב' אבטחה ועיצוב במהפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתינגרר למאהב רביןפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרדחיפויות 1-5 באתרפתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012רישוי עסקיםפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature9 שנים 29 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיציוד להפגנה 21.12פתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים ממשלתיהקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #