קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה14 שנים 30 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010שיווק!פתוחnormalbug14 שנים 28 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועותברוך אורן
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport14 שנים 5 ימיםברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 12 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקר walk with prideפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12פרסומות של שישה ביומןפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12מסקנות מהיומןפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחב' אבטחה ועיצוב במהפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #