קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 45 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 36 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #