קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים שבוע אחד
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועותברוך אורן
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועות
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #