קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 31 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים יום אחד
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים יום אחד
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #