קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #