קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 8 שבועותsnuki
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועותברוך אורן
ד.פתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה15 שנים 20 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 6 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 35 שבועותברוך אורן
מ. 129פתוחnormalfeature15 שנים 24 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature15 שנים 23 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature16 שנים 8 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature16 שנים 8 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועותברוך אורן
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #