קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature16 שנים 9 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature16 שנים 9 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה16 שנים 8 שבועותברוך אורן
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature15 שנים 25 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature15 שנים 24 שבועות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה15 שנים 21 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 10 שבועותsnuki
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 10 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 7 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועותברוך אורן
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #