קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועותברוך אורן
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 11 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 2 ימיםsnuki
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 2 ימים
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 49 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #