קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 26 שבועותברוך אורן
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 49 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 2 ימים
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 30 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועותברוך אורן
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותsnuki
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #