קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםקטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12פרסומות של שישה ביומןפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרהוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתינגרר למאהב רביןפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 24 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קורס קרמיקהפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרתוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature15 שנים 3 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport13 שנים 6 ימיםברוך אורן
שלב תוכן #