קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
תמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature11 שנים 21 שבועותslioz
חדרה 2014פתוחnormalfeature8 שנים 12 שבועות
חיפה 2016פתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועות
עת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature10 שנים 28 שבועותמייקי
עת"א 2014טופלnormalfeature8 שנים 46 שבועותברוך אורן
חיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature8 שנים 12 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #