קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
תמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature11 שנים 47 שבועותslioz
חדרה 2014פתוחnormalfeature8 שנים 38 שבועות
חיפה 2016פתוחnormalfeature7 שנים 7 שבועות
עת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature11 שנים 2 שבועותמייקי
עת"א 2014טופלnormalfeature9 שנים 20 שבועותברוך אורן
חיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature8 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #