קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועותברוך אורן
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 36 שבועותברוך אורן
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 9 שבועותsnuki
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותsnuki
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 21 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 40 שבועות
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #