קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 28 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 42 שבועותברוך אורן
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 30 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 39 שבועות
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 42 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 38 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 42 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #