קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 30 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #