קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותברוך אורן
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 44 שבועותsnuki
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועותברוך אורן
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 29 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 4 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 42 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 19 שבועותברוך אורן
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועותברוך אורן
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #