קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 39 שבועותדנה פוחיל
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועותברוך אורן
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature10 שנים 36 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug13 שנים 27 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים 52 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 39 שבועותברוך אורן
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 35 שבועותברוך אורן
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #