קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה14 שנים 46 שבועותslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport9 שנים 47 שבועותslioz
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 22 שבועותברוך אורן
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 14 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 21 שבועות
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature10 שנים 19 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 49 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים 35 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #