קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 50 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה10 שנים 23 שבועותברוך אורן
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature16 שנים 16 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature15 שנים 45 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature16 שנים 23 שבועות
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature11 שנים 21 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה14 שנים 50 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature13 שנים 35 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה15 שנים 48 שבועותslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport10 שנים 49 שבועותslioz
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature16 שנים 20 שבועותברוך אורן
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה15 שנים 48 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה16 שנים 24 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה15 שנים 46 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature15 שנים 2 ימים
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #