קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 10 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותברוך אורן
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה12 שנים 4 שבועותaviv
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועות
מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 10 שבועות
קומזיץ' בחוףהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 50 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 20 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 14 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 7 שבועותמייקי
שלב תוכן #