קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותספריית קרנותפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמגבר מקאריןפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 18 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature14 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008הגדרת תפקידיםפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug14 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008כדורעףפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008לוח משמרות מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008סטיקרים לחלוקהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #