קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 41 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 48 שבועות
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature9 שנים 46 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 23 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 8 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה14 שנים 20 שבועותslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport9 שנים 21 שבועותslioz
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה8 שנים 48 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 49 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 19 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #