קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 12 שבועותברוך אורן
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 35 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 11 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 13 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 8 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #