קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 4 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #