קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 5 שבועות
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature12 שנים 26 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
שלב תוכן #