קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #