קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #