קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 29 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 31 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 33 שבועות
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 41 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 42 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #