קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 42 שבועות
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 41 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 33 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 31 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 29 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #