קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 41 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 42 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 33 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 31 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 29 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #