קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature12 שנים 26 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 5 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #