קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 30 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #