קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 4 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותברוך אורן
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 44 שבועותsnuki
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועותברוך אורן
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועותsnuki
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 29 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 29 שבועות
שלב תוכן #