קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
לוגואיםפתוחminorfeature12 שנים 2 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה14 שנים 7 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותדנה פוחיל
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 8 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 45 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature14 שנים 6 ימים
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועותברוך אורן
סגירת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותslioz
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #