קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 27 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 22 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה11 שנים 38 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה13 שנים 50 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 20 שבועותברוך אורן
חול המועד פסחפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature9 שנים 29 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #