2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)

השתתפו – ברוך בנצ פאולה דין יואב רעות אדר

- אופי ההתנהלות
- יוםספורט 20 דק
- תיאום פגישה לעוד חודש

דרוש/דרושה עורך/ת לטלויזיה הקהילתית הגאה "מה קורה" בגבעת עדה

לקבוצת הטלויזיה האקטיביסטית והקהילתית של הקהילה הגאה, דרוש/ה עורך/ת וידאו בשכר.

מגיע לי זיכוי במס לפי סעיף 46א, נכון? בואו נבדוק את האותיות הקטנות...

ארגון ידידותי הזמין לאירוע התרמה גדול.

על ועדים מנהלים ודרג שכיר

אתמול השתתפתי בכנס בנושא מנהיגות מתנדבת.

טיוטא - חמש דרכים אפקטיביות לשינוי השיטה

יש 5 דרכים ישנות לשנות את השיטה -

בקשה לקבלת שירותי מד"א בתרומה

ברוך או בן-ציון מתבקשים למלא את הטופס שהגיע בפקס ממד"א כדי שנקבל מהם שירותים ללא תשלום בתור היותנו מלכ"ר

שלב תוכן