הנהלת חשבונות

עדכון קובץ הוצאות והחזרים

יש למלא את הקובץ לגבי הוצאות הכיבוד והארוחות.
יש לקחת את הכרטסת (הדפסנו אותה אתמול והיא נמצאת על השולחן)

שלב תוכן