פרסום

פרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)

בעיה:
הטיול האחרון היה נהדר אבל היינו רק 6 מטיילים וחבל.

שלב תוכן