צבעים בטבע

  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT(p.perm) FROM shared_role r INNER JOIN main_permission p ON p.rid = r.rid WHERE r.rid IN (1) in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT(t.tid), t.* FROM main_term_data t INNER JOIN main_term_hierarchy h ON h.parent = t.tid LEFT JOIN main_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN main_acl acl ON acl.name = t.tid AND acl.module = 'forum_access' LEFT JOIN main_acl_user aclu ON aclu.acl_id = acl.acl_id AND aclu.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu.uid = 0) AND ( h.tid = 133 ) ORDER BY weight, name in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT(t.tid), t.*, parent FROM main_term_data t INNER JOIN main_term_hierarchy h ON t.tid = h.tid LEFT JOIN main_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN main_acl acl ON acl.name = t.tid AND acl.module = 'forum_access' LEFT JOIN main_acl_user aclu ON aclu.acl_id = acl.acl_id AND aclu.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu.uid = 0) AND ( t.vid = 3 ) ORDER BY weight, name in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM main_term_node r INNER JOIN main_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN main_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN main_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN main_acl acl ON acl.name = t.tid AND acl.module = 'forum_access' LEFT JOIN main_acl_user aclu ON aclu.acl_id = acl.acl_id AND aclu.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu.uid = 0) AND ( r.nid = 1640 ) ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM main_term_node r INNER JOIN main_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN main_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN main_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN main_acl acl ON acl.name = t.tid AND acl.module = 'forum_access' LEFT JOIN main_acl_user aclu ON aclu.acl_id = acl.acl_id AND aclu.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu.uid = 0) AND ( r.nid = 1479 ) ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM main_term_node r INNER JOIN main_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN main_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN main_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN main_acl acl ON acl.name = t.tid AND acl.module = 'forum_access' LEFT JOIN main_acl_user aclu ON aclu.acl_id = acl.acl_id AND aclu.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu.uid = 0) AND ( r.nid = 1094 ) ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM main_term_node r INNER JOIN main_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN main_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN main_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN main_acl acl ON acl.name = t.tid AND acl.module = 'forum_access' LEFT JOIN main_acl_user aclu ON aclu.acl_id = acl.acl_id AND aclu.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu.uid = 0) AND ( r.nid = 1093 ) ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT(t.tid), t.*, parent FROM main_term_data t INNER JOIN main_term_hierarchy h ON t.tid = h.tid LEFT JOIN main_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN main_acl acl ON acl.name = t.tid AND acl.module = 'forum_access' LEFT JOIN main_acl_user aclu ON aclu.acl_id = acl.acl_id AND aclu.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu.uid = 0) AND ( t.vid = 1 ) ORDER BY weight, name in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.

פרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)

בעיה:
הטיול האחרון היה נהדר אבל היינו רק 6 מטיילים וחבל.

הזמנה מקבוצת הטיולים של הבית הפתוח לטיול שיוני מרכז. פרסמו כאוות נפשכם.

מה עושים בחום של אמצע הקיץ? הולכים לים! קבוצת הטיולים של הבית הפתוח עושה זאת שוב, והפעם טיול קליל וקיצי במיוחד.

צבעים בטבע באופניים: אל מקורות הירקון

צבעים בטבע אירועי הגאווה מאחורינו, ולכן הגיע הזמן להתגאות במשהו חדש: טיולי האופניים של צבעים בטבע. החל ביום שישי הקרוב, בכל חודש נצא לטיול אופניים גאה.
בשישי הקרוב, נצא מאבן גבירול, מעונו הישן של מצעד הגאווה, לעבר מקורות הירקון, בטיול אופניים "קליל" עד "גריאטרי", כפי שמגדירה את זה דפנה. פרטים נוספים בפנים!

צבעים בטבע לנחל חרוד, עין שוקק ונחל קיבוצים

צבעים בטבע הקיץ התחיל ועימו, ההשתוקקות לטיולי מים, והחזרה לטיולים חד-יומיים. בשבת ה-18 ליולי נצא לטיול קליל באחד הנחלים האיתנים היחידים שנשארו בישראל - נחל קיבוצים. פרטים נוספים בפנים!
שלב תוכן