קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותברוך אורן
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 9 שבועותsnuki
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 21 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 36 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #