קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 30 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועותברוך אורן
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 26 שבועותברוך אורן
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #