קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה15 שנים 47 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature15 שנים 5 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועות
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועות
סגירת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותslioz
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה16 שנים שבוע אחדslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport11 שנים שבוע אחדslioz
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועותברוך אורן
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature11 שנים 26 שבועותברוך אורן
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועותברוך אורן
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועותברוך אורן
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature16 שנים 25 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #