קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה14 שנים 49 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 29 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
סגירת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותslioz
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה15 שנים 11 שבועותslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport10 שנים 12 שבועותslioz
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature10 שנים 36 שבועותברוך אורן
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועותברוך אורן
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 35 שבועותברוך אורן
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #